Utas MH: tuku wae kepercayaan karo janji sing padha!